Certifikáty

ASEKOL

Osvědčení o zapojení do systému celorepublikového zpětného odběru elektrozařízení.

EKOKOM

Smlouva o plnění povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů.